Úvod o národních parcích

Vítejte na mých stránkách o národních parcích v Evropě, které jsem navštívila. Vedle základních informací pro vás snad budou zajímavé mé osobní poznatky, zkušenosti, tipy na výlet a upozornění.

 Květa Černohlávková


Národní park (NP)

je chráněné území cenné z přírodních hledisek; jedinečné v národním i mezinárodním měřítku, a to s převahou přirozených nebo lidskou činností jen málo ovlivněných ekosystémů. Má mimořádný vědecký, výchovný a rekreační význam. Jeho využívání má směřovat k zachování či ke zlepšení přírodních poměrů v souladu s jeho vědeckým a výchovným posláním. Pobyt osob a jejich činnost v národním parku ošetřuje zákon a řídí se návštěvním řádem daného NP.

 

Hlavní funkce NP:

- správa a ochrana dochované přírodní podstaty území, tedy ochrana a rozvoj přírodních procesů a ochrana biodiverzity (zejména sukcesní, prostorové, biotopové a druhové), záchrana a ochrana populací vzácných a ohrožených druhů

- prezentace těchto hodnot všem těm, kteří mají zájem dozvědět se víc
o NP a o podstatě přírodních, neovlivněných ekosystémů

 

Nicméně ne všude se pojmem „národní park“ označuje území stejné biologické důležitosti. K vymezení hodnoty území se  užívá klasifikace IUCN (International Union for Conservation of Nature), kde NP spadá většinou do kategorie II.:

I. přísná ochrana   (tj. přísné přírodní rezervace a vědecké oblasti nedotčené (divoké) přírody)

II. ochrana ekosystémů a rekreace   (tj. národní park)

III. ochrana přírodních jevů   (tj. přírodní památka)

IV. ochrana prostřednictvím aktivního managementu   (tj. oblast managementu stanovišť/druhů)

V. ochrana krajiny/mořských oblastí a rekreace   (tj. chráněná krajinná/mořská oblast)

VI. trvale udržitelné využívání přírodních ekosystémů   (tj. chráněné území s řízeným využíváním přírodních zdrojů)

 

Například národní parky ve Velké Británii se řadí do IUCN kategorie 5 (stejně jako naše CHKO) oproti českým NP zařazeným do kategorie 2!

V národních parcích se chovejte jako na návštěvě u milých známých. Užívejte si setkání, zvídejte co je nového, ptejte se na to co vás zajímá a chovejte se tak, aby po vás hostitelé nemuseli týden uklízet a těšili se zase na příští setkání…

 

 

e-mail: kvety@centrum.cz
® PhDr. Květa Černohlávková
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one